alt A+ A-


altesza

Tel.: +36 57 505-444

Fax.: +36 57 505-449

Mobil.:

E-mail.: edu-regio@invitel.hu

tamop tiop
tiop

EGYÜTT A SZAKKÉPZÉS MEGÚJULÁSÁÉRT

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP 3.1.1/08/1) támogatásával, „A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása” konstrukció keretében megvalósuló „Az EDU-RÉGIÓ Nonprofit Kft. infrastrukturális fejlesztése a fenntartható és piacorientált szakképzés érdekében” projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt kedvezményezettje az EDU-RÉGIÓ Szakképzési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
A projekt összköltsége: 880.000.000 Ft, a támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének
90%-a, azaz 792.000.000 Ft.
A Projekt megvalósításának kezdete: 2008. december 1.,
befejezése: 2010. május 31., időtartama: 18 hónap.

A szakképzés jelenlegi struktúrájának és tartalmának átalakítását célzó törvényi változásoknak megfelelve, 2008. januárjában megalakult az EDU- RÉGIÓ Szakképzési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft, mint Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK). Alapítói a jászberényi székhelyű Szakképző Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság és a debreceni székhelyű XXI. Század Szakképzéséért Alapítvány. Az alapítók által fenntartott iskolák Jászberényben a Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági Szakképző Iskola, Debrecenben a Diószegi Sámuel Közép- és Szakképző Iskola. A két iskola tanulólétszáma nappali és felnőtt képzésben 2360 fő. Képzési kínálatuk gépész, közlekedés, informatika, vegyipar, közgazdaság, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, egyéb szolgáltatás szakmacsoportokra terjed ki.

2008. decemberében az EDU-RÉGIÓ TISZK a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében a szakképzés szakmai-tartalmi megújítása céljából támogatásban részesült. Így lehetősége nyílik 2010. szeptember 30-ig a legmodernebb, modulrendszerű szakképzési prog­amok bevezetésére, tananyagok kidolgozására, e-learning tananyagok fejlesztésére és felzárkóztató programok segítségével a tanulói lemorzsolódás csökkentésére. A tartalmi megújuláshoz szervesen kapcsolódik a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében elnyert infrastrukturális fejlesztésre vonatkozó pályá- zat, mely a szakképzés tárgyi feltételrendszerét biztosítja az EDU-RÉGIÓ TISZK iskolái számára.

A jelen pályázat fő célja a forrásokkal hatékonyan gazdálkodó, diverzifikált képzési struktúrával rendelkező, költséghatékonyan működő, a munkaerő-piaci keresletre rugalmasan reagálni képes szakképző intézményrendszer kialakítása. Ez a projekt a kapcsolódó TÁMOP-pályázatban megvalósuló szakmai-tartalmi fejlesztések infrastrukturális szinten való folytatása, kiegészítése, a gyakorlati képzés teljes eszközhátterének megteremtése, valamint a gyakorlati képzőhelyek akadálymentesítése.

A TISZK székhelyén (Jászberényben) mintegy 1.800 m2 alapterületű szakképző központ épül, amelyben fémipari, hegesztő, műanyag-feldolgozó, forgácsoló, autószerelő, szállító-és anyagmozgató, továbbá épületgépész tanműhely kialakítása történik meg. A tanműhelyek mellett elektrotechnika, autószerelő-autóvillamossági, CNC, hegesztő, alkalmazott informatikai, pneumatikai, hidraulikai, anyagvizsgáló laboratóriumok felszerelése valósul meg a legmodernebb, csúcstechnológiátképviselő oktatási eszközökkel. A tanműhelyek és laboratóriumok lehetővé teszik a TÁMOP pályázatban megfogalmazott képzési struktúra fejlesztését a gépész, elektrotechnika-elektronika és vegyipar szakmacsoportokban.

A TISZK telephelyén (Debrecenben), a Diószegi Sámuel Közép- és Szakképző Iskolában csak a tanított szakmák egy részének tudnak helyben gyakorlati képzést biztosítani. Hiányoznak a gyakorlati képzés feltételei az autófényező, a karosszérialakatos, a fodrász és a kozmetikus szakmákban, ezért az itt tanulók eddig csak külső gyakorlati helyeken teljesíthették az előírt gyakorlati követelményeket.

Jelen pályázat segítségével a hiányosságokat pótolja az iskola. Az iskola területén, már meglévő épületrészek átalakításával korszerű karosszérialakatos és autófényező tanműhely és fodrász-kozmetikus tanszalon berendezésére nyílik lehetőség, és így az iskolában tanított szakmák mindegyikében helyben biztosított lesz a magas szintű szakmai gyakorlati alapképzés.

Az EDU-RÉGIÓ TISZK elkötelezett abban, hogy a program befejezését követően is fenntartja, működteti szervezetét, és folyamatosan fejleszti tevékenységét. A fejlesztéseket úgy igyekszik meghatározni, hogy annak eredményei hosszú távon fejtsék ki hatásukat. Ezt a célt szolgálja a TÁMOP pályázaton belül a pedagógusok továbbképzése, a fejlesztőprogramok, a helyi tantervek, és a hozzá kapcsolódó tananyagok kidolgozása. A fenntarthatóságot biztosítja, hogy a TIOP pályázat infrastrukturális fejlesztése, a TISZK képzési struktúrájának bővítése, az ehhez kapcsolódó csúcstechnológiájú oktatási eszközök beszerzése és felhasználása alkalmazkodik a piac igényeihez. A pályázatok forrásai lehetővé teszik, hogy a TISZK iskolái az Észak-alföldi Régióban pozíciójukat megtartva, azt erősítve folyamatos fejlődésre legyenek képesek.